11/03/2019

Oasis in the middle of the Jizera Mountains

Prezidentská chata stojí na mýtině u lesa nad Bedřichovem už od roku 1928. Jako jedna z mála byla založena přímo jako tu-ristická chata. Že turistům i zůstane, ale nebylo vždy samozřejmé. V roce 1939 byla v důsledku vyvlastnění nacisty a ná-sledně komunistickým státem zavřena, přešla do majetku prezidentské kancelá-ře a zavřena zůstala na dlouhých 52 let. Sloužila jako rekreační zařízení pro za-městnance Hradu a pro veřejnost byla zcela nepřístupná. Dokonce byla vy-mazána z turistických map, přístupové cesty zatarasily závory, a to až do roku 1991, kdy se znovu otevřela veřejnostia kolemjdoucím.

Ani po sametové revoluci ale ještě neměla vyhráno. V privatizaci chatu získal soukromý majitel, který zvažoval přestavbu na apartmánový dům. Do pří-běhu Prezidentské se ale vložil Dalibor Dědek, místní rodák a majitel Jablotronu. Chatu od nového majitele koupil a vrátil do správy Petru Šmausovi i s alokovaným rozpočtem na rekonstrukci. Aby zůstalo okolí chaty ochráněno před dalšími nežádoucími zásahy, skoupil Dědek i přileh-lé louky táhnoucí se po hřebeni směrem k Bedřichovu a Hraběticím.


Po velmi zdařilé rekonstrukci z roku 2012 nabízí Prezidentská ojedinělý mix autenticity horské chaty a vysokého stan-dardu služeb. Rekonstrukci řídil pan Šmaus, který si za 20 let správy vytvořil přesnou představu o tom, co chata potře-buje. Jeho hlavní myšlenkou bylo zacho-vat co nejvíce z původního rázu poctivé stavby a přitom lidem nabídnout součas-ný komfort. Schody proto stále vržou, dře-věné stěny zůstaly křivé a bylo zachová-no původní trámoví. Chata však získala
i nové prvky. Nádhernou verandu v restau-rační části lemují dřevěná špaletová okna. Komfort vytváří nová sauna nebo chytře koncipované zázemí pro sportovce.

Zdařilou rekonstrukcí prošlo také všech 12 pokojů, které poskytují kapa-citu 40 lůžek a potřebný komfort dnešní doby. Dvou- až čtyřlůžkové pokoje dispo-nují pohodlnými postelemi, LCD televi-zí, vlastní koupelnou se sprchovým kou-tem a především kouzelným výhledem na Jizerské hory. Interiér zůstal věrný své historii a prostředí hor, takže tu dominu-jí prvky dřeva, odkryté trámy a rafinova-né obklady na stěnách pokojů. V ceněpobytu je zahrnuta kontinentální snída-ně, ale lze si objednat i polopenzi nebo plnou penzi. Ostatně i restaurace na Prezidentské je vyhlášenou zastávkou všech kolemjdoucích turistů a sportovců. Vaří z čerstvých surovin a v nabídce jídel myslí také na děti. Bývá proto často plná a rezervace o víkendech či svátcích přijí-mají pouze na 11. hodinu.

Není divu, že získat zde volný pokoj stojí trochu úsilí i štěstí. Vedle rezervací na dlouhou dobu dopředu jsou variantou na poslední chvíli odřeknuté rezervace. Hlavní sezonou je díky běžkařským tra-sám Jizerské magistrály zima. Své kouzlo mají ale i ostatní roční období. Od jara do podzimu jsou na Prezidentské také ustá-jeni koně. Okolní lesy jsou plné vzrostlé-ho borůvčí, v létě je tak možné užít si pří-jemných teplot a smočit se v nedaleké vodní nádrži Josefův důl. Na své si při-jdou i cyklisté. Pokud preferujete pěší tu-ristiku, Prezidentská nabízí také sesta-vení piknikových košů a půjčení dek. Máloco se vyrovná možnosti dát si dlou-hý oběd nebo brunch na hrabětických loukách.
Celý článek si můžete přečíst zde.

Autor: Dominika / Amazing Places